Quadrangle 68 fine art

#ToonMe Challenge
Eita Nanda